O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo Javorje je bilo ustanovljeno 11. oktobra 1953. Pokriva področje Krajevne skupnosti Javorje.
Društvo ima za izvajanje gasilskih nalog le prostovoljne gasilske enote, ki v gasilskem društvu opravljajo javno službo skladno z zakonom o gasilstvu, na osnovi pooblastila oziroma sklepa župana občine in v skladu z operativnim gasilskim načrtom lokalne skupnosti.
Poleg Prostovoljnega gasilskega društva Javorje v občini Gorenja vas-Poljane izvaja javno gasilsko službo še šest prostovoljnih gasilskih enot. Vse prostovoljne gasilske enote so organizirane v okviru prostovoljnih gasilskih društev. Enote prostovoljnih gasilskih društev so povezane v občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas-Poljane. Društva s poveljstvom usklajuje delo in aktivnosti z vidika požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.
Prostovoljno gasilsko društvo Javorje ima sedež v vasi Javorje. Tu ima tudi svoj lasten gasilski dom. V njem se nahajajo prostori za seje, pisarna društva, pisarna KS, prostor za orodje, opremo in vozila.