OBČNI ZBOR 2016

V A B I L O

 

Na osnovi določil statuta Prostovoljnega gasilskega društva Javorje upravni odbor sklicuje

 

REDNI LETNI OBČNI ZBOR PGD JAVORJE,

 

ki bo v soboto, 13.02.2016 ob 19:00 uri

v prostorih gasilskega doma v Javorjah.

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Pozdrav prisotnih in potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
 3. Poročila o delu društva v preteklem letu (predsednik, poveljnik, blagajnik, komisija za mladino, komisija za članice )
 4. Poročilo nadzornega odbora
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Razprava na poročila in sprejem poročil
 7. Program dela za leto 2016 in finančni plan
 8. Izvolitev delegatov za skupščino GZ Škofja Loka
 9. Določitev članarine za leto 2016
 10. Podelitev priznaj in napredovanj
 11. Zaključek občnega zbora

 

Udeležba na občnem zboru potrjuje Vašo pripadnost gasilstvu ter skrb za skupne vrednote in varnost krajanov, občanov – državljanov.

 

Na pomoč!

                                                                                                                   Predsednik PGD:

                                                                                                                      Igor ALIČ, l.r.

 

 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj 15 članov PGD.

 

vabilo občni zbor 2016