Kje delujemo

Gasilska enota PGD Javorje pokriva območje krajevne skupnosti Javorje, ki se razprostira od Blegoša do Luše v Selški dolini in zajema naslednje vasi: Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, nekatere hiše v vasi Ravne, Podvrh, Murave, Dolenčice, Javorje, Četena ravan, Zapreval, in Mlaka. Vse vasi se nahajajo na hribovitem področju. Objekti se nahajajo v pasu od 500 do preko 1000 m nadmorske višine. Do večine hiš so speljane ceste, te pa so največkrat zelo strme in v zimskem času težko dostopne z običajnimi vozili. Na območju PGD Javorje se nahaja zelo veliko število počitniških hišic. Velika večina je lesenih in lociranih v gozdu brez dobrega dostopa z vozili.
V kraju se razvija tudi turizem. Smučarski center na Starem vrhu je v zimskem času dostopen samo po cesti skozi Javorje.